HAKKIMIZDA


Ege Atık Yönetimi A.Ş; Burkasan Plastik Kimya Ambalaj Atık Geri Dönüşüm San. Tic.Ltd. Şti, tarafından 20.11.2014 yılında İzmir Ege Serbest Bölgesinde kurulmuştur.
Ege Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalara atık yönetimi konusunda kurumsal ve bütünleyici yaklaşımlarla çözüm sunmaktadır. Öncelikli ilgi alanları tehlikesiz atıklar ve ambalaj atıklarıdır.

MİSYONUMUZ

İş süreçlerini sürekli İyileştiren, fark yaratan, sosyal sorumluluk çerçevesinde doğal kaynakların korunması için çevre bilincini geliştiren ve aşılayan sürdürülebilir bir gelişme için müşteri memnuniyeti yaratan güven veren bir şirket olmak.

VİZYONUMUZ:

Sektöründe lider, mükemmellik anlayışı ile katma değer yaratan akılcı, yenilikçi anlayışıyla kaynakları etkili ve verimli kullanarak bir dünya şirketi haline gelmek.
KALİTE-ÇEVRE-İSG SİSTEM POLİTİKASI


Kuruluşumuz, ATIK YÖNETİMİ hizmetlerinde, kuruluşundan bugüne kadar, kalite-müşteri memnuniyeti, çevreye ve insanlığa duyarlılığı esas alarak hizmet vermektedir.
İlkelerimiz;
• Hizmetlerimizde ; teknolojinin en yeni olanaklarından yararlanarak, ulusal ve uluslararası standartlara uygun hizmet vermek,
• Müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak,
• İç ve dış paydaşlarımız ile her konuda işbirliği içerisinde olmak,
• Faaliyetlerimiz için gerekli kaynak ihtiyaçlarını belirlemek ve geliştirmek, çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli olanakları sağlayarak her seviyede yapıcı katılımlarını sağlamak ve Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini artırmak,
• Proses risk ve fırsatlarını belirleyerek yönetmek,
• Faaliyetlerimizden kaynaklanan tüm çevre etkilerini belirlemek ve yönetmek,
• Faaliyetlerimizden kaynaklanan İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini belirlemek kaza ve meslek hastalıklarını önlemek,
Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi’ni, hizmet verdiğimiz operasyonların tüm aşamalarında sürekli uygulamak ve geliştirmek.

Hizmetlerimiz


Neler Yapıyoruz?

Günümüzde bir çok işletmenin gerçekleştirdikleri üretimleri sonucunda yüksek miktarlarda atıkları ortaya çıkmakta ve bu durum işletmeler için üretim haricinde yönetilmesi gereken farklı bir proses haline gelmektedir.

Serbest Bölgelerin özel yapısının bir gereği olarak, bölge içerisinde üretim ve tüketim sonucu oluşan atıklar bölge dışına İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Serbest Bölge Müdürlüğü, Gümrük Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ve Kurucu İşletme yetkililerinden oluşan atık komisyonları marifeti ile bir dizi bürokratik işlem sonucu çıkarılabilmektedir. Bu durum bölge içerisinde oluşan atıkların yönetimini oldukça zorlaştırdığı gibi, çoğu zaman üretim yapan işletmelerin sahalarında atık birikintilerine neden olmaktadır.

EGE ATIK YÖNETİMİ A.Ş. olarak Ege Serbest Bölgesinde oluşturduğumuz atık yönetimi tesisi; atık komisyonlarının bölge kullanıcılarına getirmiş olduğu bürokratik ve fiziksel yüklerin tamamını işletmelerin üzerinden alarak, günlük atık yönetimi hizmeti verilmesine olanak sağlayacaktır.
Atık sahalarının sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi ve aynı zamanda ürün güvenliğinin de sağlanabilmesi için bazı ekipmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle ürün imha süreci atık yönetimi sistemimizin çok önemli bir parçasıdır.

Atık sahalarının ihtiyaçları doğrultusunda, tüm iş güvenliği önlemleri alınmış, Makine Mühendisleri Odasından makine teknik uygunluk raporları olan ve iş güvenliği biriminizin onayı doğrultusunda sahanın yönetilmesine en uygun ekipmanlar tarafımızdan sağlanacaktır.
Üzerinde marka yer alan ve/veya ticari sır niteliği taşıyan tüm atıklar için ayrı imha süreçleri tanımlanmalı ve imha edilen ürenler tutanaklarla kayıt altına alınmalıdır.
EGE ATIK YÖNETİMİ A.Ş. olarak imha organizasyonlarını aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Fabrikanızda görev yapacak saha personeli ürün imhalarından da sorumlu olacaktır.
Ürün imhaları, ürünün fiziksel yapısına uygun ekipmanlarla gerçekleştirilecektir.
İmha işlemleri günlük olarak ve bekletilmeden gerçekleştirilecektir.
Talep edilmesi halinde imha edilen ürünler için imha tutanakları düzenlenecektir.
Tüm imha operasyonları EGE ATIK YÖNETİMİ’nin sorumluluğu altında gerçekleştirilecektir.
Entegre atık yönetim sisteminin uygulamaya alınmasının ardından, etkinliğinin ölçülmesi ve sürekliliğinin sağlanması için sık bir şekilde denetlenmesi gerekmektedir. Sistemin denetim ve raporlama aşağıdaki esaslar doğrultusunda tarafımızdan sağlanacaktır.

Denetİm ve Raporlama Faaliyetleri
Uygulanacak atık yönetimi sistemi düzenli ve sürekli olarak EGE ATIK YÖNETİMİ çevre mühendisleri tarafından denetlenecektir. Yapılacak denetimlerde atık sahasının düzeni, saha personelinin çalışmaları, atık sevkiyatları, ürün imhaları ve iş güvenliği önlemleri kontrol edilecektir. Denetimlerde elde edilen bulgular fabrika yetkilileriniz ile paylaşılacaktır. Aylık olarak alımı gerçekleştirilecek atıklara ilişkin detaylı atık yönetimi raporları düzenli olarak yetkilileriniz ile paylaşılacaktır.
İkinci el palet üretimi şirketimiz kurulduğundan beri yapılmaktadır. Firmalardan toplanan kırık ve sağlam olmayan paletleri makinalarımızla ve deneyimli personelimizle sağlamlaştırarak ikinci el olarak satışa sunulmaktadır.
Ayrıca Isıl işlemden geçirilen ürünler her türlü yasal prosedürlere uygun şekilde sıfır palet olarak üretilmektedir.
“2018 yılı son çeyreği itibari ile firmaların tehlikeli atıklarını da komisyona girmeden doğrudan MOTAT sistemi üzerinden yapılacak başvuru ile alabilmekteyiz. Hem taşıma hem de geri kazanım lisansımız sayesinde, firmaların tehlikeli atıklarını kendimize ait lisanslı tehlikeli atık taşıma araçlarımızla taşıyarak, firmaların atık maliyetlerini düşürmekteyiz.”

Galeri


En Son Fotoğraflarımız

İletişim


Bize ulaşmak çok kolay.